γίνεσθε

γίνεσθε
γίγνομαι
come into a new state of being
pres imperat mp 2nd pl (ionic)
γίγνομαι
come into a new state of being
pres ind mp 2nd pl (ionic)
γίγνομαι
come into a new state of being
imperf ind mp 2nd pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • St Euphemia College — St Euphemia Greek Orthodox College is a school located in Bankstown, New South Wales, Australia, which was developed to honour the memory of Saint Euphemia. St Euphemia College commenced on 30 January 1989 with 29 students from Kindergarten to… …   Wikipedia

  • ετεροζυγώ — ἑτεροζυγῶ, έω (ΑΜ) [ετερόζυγος] μσν. διαφωνώ αρχ. 1. (για ζώα) α) είμαι ετερόζυγος, είμαι ζευγμένος με ζώο άλλου είδους β) σύρω με άνιση δύναμη 2. μτφ. συνοδοιπορώ με κάποιον που δεν μού ταιριάζει («μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῡντες ἀπίστοις» μη… …   Dictionary of Greek

  • συμμιμητής — ὁ, Α [συμμιμοῡμαι] ο από κοινού με άλλον μιμητής («συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί», ΚΔ) …   Dictionary of Greek

  • όφις — (Αστρον.). Αστερισμός που αποτελείται από 74 αστέρες. Ο λαμπρότερος του αστέρας είναι ο Α της κεφαλής του και είναι τρίτου μεγέθους (2,7). * * * ο (ΑΜ ὄφις, εως, Α ποιητ. γεν. ὄφεος, δωρ. και ιων. γεν. ὄφιος) 1. φίδι 2. ως κύριο όν. ο Όφις… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”